Menu
Cart

Phương thức thanh toán

Posted by Phùng Văn Luyện at

Bước 1 : Chọn sản phẩm thêm vào giỏ hàngBước 2 : Cập nhật giỏ hàng để mua tiếp hoặc thanh toánBước 3 : Điền thông tin -> Chọn cách thanh toán -> chốt đặt hàng

Bước 4 : Thông tin đặt hàng thành côngBước 5 : Nhân viên gọi xác nhận thông tin và bán hàng hoặc gửi hàng 


Cafe Phố 

Đc : 26 Lê Duẩn - Liên Hương
Website : pholienhuong.com
Facebook : facebook.com/pho.digital2015
Hotline : 0917.80.0917

Share this post← Older Post Newer Post →


0 comments

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published